Όλες οι τάξεις

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ερωτήσεις - Απαντήσεις * 29/10/2013
Δημιουργική Γραφή - Οδηγίες Πλεύσεως ** 10/12/2013

* To αρχείο "Ερωτήσεις - Απαντήσεις" εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας της Ομάδας Υποστήριξης του μαθήματος της Λογοτεχνίας, για επίλυση αποριών που πιθανό να έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες καλούνται να εφαρμόσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Λογοτεχνίας. Δημιουργήθηκε έχοντας ως αφετηρία ερωτήματα που τέθηκαν κατά τα σεμινάρια επιμόρφωσης και περιλαμβάνουν θέματα που άπτονται τόσο του Αναλυτικού Προγράμματος, όσο και διδακτικής μεθοδολογίας, καθώς και θέματα λογοτεχνικού γραμματισμού.

** Το βιβλίο: «Δημιουργική Γραφή: Οδηγίες Πλεύσεως» προσφέρεται για εμβάθυνση στο θέμα της δημιουργικής γραφής, αφού, δομημένα, παρέχει μια σειρά από ενδεικτικές δραστηριότητες για επιλογή από τον/την εκπαιδευτικό, προσφέροντας παράλληλα και το θεωρητικό υπόβαθρο. Προορίζεται στο να στηρίξει την πρακτική άσκηση των μαθητών/μαθητριών στη δημιουργική γραφή. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Λογοτεχνία στη Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/μαθητριών και την ενίσχυση της επάρκειάς τους ως αναγνώστες/αναγνώστριες.